Presentatie AcICT Technische Briefing Eerste Kamercommissie IWO en EZK 7 februari 2023

Toelichting

Op verzoek van de Eerste Kamercommissies voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) en Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) heeft het Adviescollege ICT-toetsing op 7 februari 2023 een technische briefing gegeven. In deze briefing heeft het Adviescollege een toelichting gegeven op het advies aan de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO) van 22 december 2022 over het plan van aanpak van het Indringend Ketentesten Fase 3 (IKT3). Ook heeft het Adviescollege een duiding gegeven van de resultaten van IKT3 die de minister voor VRO op 26 januari 2023 aan beide commissies heeft aangeboden.

Voorafgaand aan de technische briefing zijn door commissieleden schriftelijke vragen gesteld. Een aantal van deze vragen is tijdens de technische briefing niet expliciet aan de orde gekomen. Deze vragen zijn alsnog schriftelijk beantwoord in een brief aan de voorzitters van beide commissies van 13 februari 2023.