BIT-advies project Grensverleggende IT (6)

Samenvatting BIT-advies

Het Adviescollege ICT-toetsing heeft op verzoek van het ministerie van Defensie onderzoek gedaan naar het programma Grensverleggende IT (GrIT). Dit programma streeft naar algehele vernieuwing van een groot deel van de IT-infrastructuur bij Defensie. Eind 2020 is hiervoor een samenwerkingsovereenkomst gesloten met marktpartijen georganiseerd in het consortium Athena.

Defensie heeft sinds de ondertekening van het contract hard gewerkt aan het vergroten van de beheersing en daar goede stappen gezet. Desondanks is onze belangrijkste conclusie dat zij niet effectief ingrijpt op zwaar tegenvallende resultaten:

  • De wijze van plannen leidt niet tot resultaat in nabije toekomst, waardoor het nog lang duurt voordat het programma toegevoegde waarde levert voor defensieonderdelen.
  • De verbeteringen in de huidige IT-infrastructuur worden onvoldoende benut, waardoor kansen blijven liggen om de uit te voeren activiteiten door het consortium te beperken, doorlooptijden te verkorten en efficiĆ«nter gebruik te maken van schaarse eigen kennis en capaciteit.
  • Het ontbreekt aan resultaatgerichte sturing op de leverancier, met name op programmadirectieniveau.

Het adviescollege adviseert Defensie om sterk inhoudelijk te gaan sturen op sneller resultaat. Door enerzijds de reeds ingezette positieve ontwikkelingen te versterken en anderzijds het programma te herzien op de volgende punten:

  1. Verhoog de materiedeskundigheid op het niveau van de programmadirectie, zodat zij zelfstandig voorstellen kan doen om tot snellere, concrete resultaten te komen.
  2. Breng een integraal beeld van de afhankelijkheden tot stand, waarop keuzes en prioriteiten onderbouwd worden.
  3. Maak heldere keuzes en stel prioriteiten op basis van meeste toegevoegde waarde voor defensieonderdelen.
  4. Ga pragmatisch om met bouwstenen in de huidige IT, zeker daar waar snelheidswinst te behalen is.
  5. Stuur op (top)managementniveau de leverancier op resultaat, zonder verlies van partnerschap op operationeel niveau.

Lees hier de reactie van de staatssecretaris van Defensie op het BIT-advies programma Grensverleggende IT (6).