BIT-advies Transitie Toeslagen Verstrekkingen Systeem (TVS) naar de cloud

Samenvatting BIT-advies

Dienst Toeslagen beoordeelt aanvragen voor zorg-, huur- en kinderopvangtoeslag, en kindgebonden budget. In 2023 ontvingen 5,9 miljoen Nederlandse huishoudens een toeslag met een totale waarde van circa 19 miljard euro.

Dienst Toeslagen gebruikt voor het toekennen en uitbetalen het Toeslagen Verstrekkingen Systeem (TVS).

Op verzoek van het ministerie van Financiën heeft het Adviescollege ICT-toetsing onderzoek gedaan naar het programma TVS naar de cloud, waarbij TVS wordt overgezet naar de public cloud. Daarmee wordt beoogd de voorspelbaarheid, de productiviteit, de wendbaarheid en de kwaliteit van zowel het IV-voortbrengingsproces als de exploitatie te verbeteren.

Het Adviescollege concludeert dat de transitie van TVS naar de cloud, met de huidige aanpak, nog lang gaat duren. En dat het daardoor onzeker is wanneer de hardnekkige problemen met TVS worden opgelost. Volgens het Adviescollege komt dit doordat:

A. De Dienst Toeslagen het in beeld brengen van privacy- en beveiligingsrisico’s (en mitigatie daarvan) te lang uitstelt.

B. De gekozen aanpak niet snel tot resultaat leidt.

C. De Dienst Toeslagen nog onvoldoende betrokken is.

Volgens het Adviescollege is een snellere, transparantere en veiligere aanpak mogelijk, waarmee gecontroleerd aan de modernisering van de ICT-voortbrenging en business-eisen kan worden gewerkt. Daarvoor adviseert het Adviescollege:

  1. Betrek de Dienst Toeslagen bij de overgang naar de cloud en breng de vereiste functionele verbeteringen in kaart.
  2. Valideer binnen zes maanden de geschiktheid van de public cloud. Als de public cloud niet geschikt blijkt, continueer en moderniseer dan de huidige omgeving.
  3. Ga voortvarend en verantwoord in productie.
  4. Start met functionele verbeteringen voor de Dienst Toeslagen.

Lees de gezamenlijke reactie van twee staatssecretarissen Financiën op het BIT-advies Transitie Toeslagen Verstrekkingen Systeem (TVS) naar de cloud.