Handreiking Businesscases - Bezint eer ge begint

Het Adviescollege ICT-toetsing komt in vrijwel al zijn onderzoeken naar ICT-projecten tekortkomingen tegen op het gebied van de businesscase. Deze publicatie is gebaseerd op de kennis en ervaring die het Adviescollege heeft opgedaan in haar onderzoeken. Hiermee willen we bijdragen aan de kwaliteit van businesscases voor ICT-projecten en het gebruik ervan bevorderen.