Handreiking leveranciersmanagement

Het Adviescollege ICT-toetsing komt in vrijwel alle onderzoeken naar ICT-projecten uitdagingen met leveranciers tegen. Uit nadere analyse blijkt dat opdrachtgevers en leveranciers samen een betere beheersing van ICT-projecten en betere ICT-oplossingen kunnen bereiken als beide partijen beter in hun rol zitten.