Publicaties

Het Adviescollege ICT-toetsing signaleert thema's die van invloed zijn op de slaagkans van ICT-projecten en publiceert hierover, onder andere in de jaarrapportages.