Handreiking gezamenlijke ICT-ambities

Met deze handreiking geeft het Adviescollege ICT-toetsing op basis van uitgevoerde onderzoeken handvatten voor informatie-uitwisseling tussen meerdere overheidsorganisaties en het al dan niet inrichten van een gezamenlijk ICT-systeem daarvoor.

Ons doel is te voorkomen dat gezamenlijke ambities en ICT-oplossingen te grootschalig en complex worden aangepakt en daarmee onhaalbaar worden. We geven adviezen voor elk van de drie rollen in een project:

  • de opdrachtgever-> definieer de projectopdracht vanuit de minimaal vereiste ICT-behoefte,
  • de ICT-deskundige-> minimaliseer het gezamenlijke systeem
  • de projectmanager-> maak het ketenproject lichter.