Werkprogramma 2024 Adviescollege ICT-toetsing

Het Adviescollege ICT-toetsing wil de invulling van zijn taken optimaal inrichten. Daarvoor is er een werkprogramma voor 2024 gemaakt waarbij de prioriteiten van het college, de verwachte adviesaanvragen en de beschikbare personele capaciteit leidend zijn. In het werkprogramma 2024 komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Positionering en opdracht
  • Aspiraties
  • Speerpunten voor 2024
  • Activiteiten en resultaten 2024