Afgeronde onderzoeken 2024

In 2024 heeft het Adviescollege ICT-toetsing de onderstaande onderzoeken uitgevoerd.

Ministerie Project / advies Omschrijving Datum advies
Financiën (Belastingdienst) Modernisering Omzetbelasting Vervangen van ICT-systemen van de omzetbelasting (OB) zodat de continuïteit voor de langere termijn wordt geborgd en het doorvoeren van nieuwe en veranderde wetgeving weer mogelijk wordt voor de OB-regelingen. 2-4-2024
Defensie Naschrift
Grensverleggende IT 
Naschrift op het 6e advies over het programma Grensverleggende IT 4-3-2024
Financiën Generiek platform voor Document- en Archiefbeheer Het op orde brengen van het archiefsysteem van de Belastingdienst en Toeslagen conform de huidige wet- en regelgeving en realiseren ambities ten behoeve van modernisering technologie en dienstverlening. 19-02-2024
Financiën

Transitie Toeslagen Verstrekkingen Systeem (TVS) naar de cloud

Het systeem TVS van de Dienst Toeslagen migreren naar een nieuw hostingplatform op basis van cloud technologie. 07-02-2024
Sociale Zaken en Werkgelegenheid Modernisering AA-systeem Wendbaar en toekomstvast maken van het systeem waarmee de uitvoering van sociale regelingen zoals AOW en AKW door de SVB worden ondersteund. 29-01-2024
Justitie en Veiligheid Beheer en onderhoud Justitiële Informatiedienst (Justid) Onderzoek naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van het beheer en onderhoud bij de Justitiële Informatiedienst. 22-01-2024