BIT-advies Aanbesteding Datacenter UWV

Samenvatting advies

Het Bureau ICT-toetsing (BIT) is van mening dat UWV te weinig de regie in handen neemt en de door UWV gekozen aanbesteding levert in haar ogen dan ook weinig winst op ten opzichte van de huidige situatie. Het BIT is van mening dat UWV ernaar zou moeten streven om een betere machtsbalans met de nieuwe leverancier te realiseren, door in het contract meer stuurmiddelen dan voorheen op te nemen. Het is nodig dat UWV meer maatregelen treft om een gelijk speelveld voor marktpartijen te bevorderen. UWV beschikt nog niet over een actueel en volledig overzicht van de hard- en software die bij IBM staat en heeft nog geen applicatiestrategie uitgewerkt. Leveranciers die relatief onbekend zijn met UWV zijn zonder dergelijke informatie bij voorbaat kansloos. Daarnaast zijn wij van mening dat meer haast moet worden gemaakt met het inrichten van een sterke interne regieorganisatie.

Het BIT heeft flinke twijfels bij de aanbesteding van de volledige dienstverlening bij één partij. Wij vrezen dat er zo weinig winst wordt geboekt op de door u gestelde doelen en verwachten dat UWV met de huidige aanpak krijgt wat ze al had: een vendor lock-in bij een leverancier voor de komende 8 tot 16 jaar. De gevolgde aanpak zorgt aanvullend voor enkele jaren tijdsverlies voordat de gewenste vernieuwing kan starten. Wij zouden daarom housing en hosting splitsen en bij verschillende leveranciers onderbrengen. Wij zouden housing binnen de bestaande datacenters van het Rijk mogelijk maken. Op die manier zou UWV werkelijk de eerste stappen zetten om meer regie te kunnen voeren en een multi-vendorstrategie in de toekomst mogelijk te maken.

Lees de reactie van de minister op het BIT-advies Aanbesteding Datacenter UWV.