Advies Business Informatieplan Openbaar Ministerie (BIPOM)

Samenvatting Advies

Het Adviescollege ICT-toetsing geeft op verzoek van de minister Justitie en Veiligheid advies over de strategie en de beheersing van het Business Informatieplan van het Openbaar Ministerie (BIPOM). Het BIPOM beschrijft de strategische ambities voor de informatievoorziening van het Openbaar Ministerie (OM) en hoe die ambities in de periode tot en met 2027 via programma- en portfoliomanagement zullen worden gerealiseerd.

Voor de uitvoering van BIPOM is het OM gestart met twee programma’s. Het programma Continuïteit en Overdraagbaarheid (CO) werkt aan de onderhoudbaarheid van de bestaande systemen. Het programma EMMA is gestart met de voorbereidingen om nieuwe strafrechtsystemen te realiseren. Met deze nieuwe systemen wil het OM zijn gewenste procesvernieuwing bereiken en ook het nieuwe Wetboek van Strafvordering ondersteunen per 2027, het verwachte invoeringsjaar.

Het Adviescollege acht het hoogst onwaarschijnlijk dat de nieuwe strafrechtsystemen voor de introductie van het nieuwe Wetboek van Strafvordering klaar zijn. Om de risico’s van de huidige aanpak te verminderen en de continuïteit te waarborgen adviseert het college daarom om meer zekerheid in te bouwen:

  1. Maak twee verschillende plannen voor de vernieuwing, continuïteit en onderhoudbaarheid van de bestaande strafrechtsystemen. Eén plan dat zoals EMMA uitgaat van een volledig nieuwe architectuur en technologie. En een tweede plan dat stap voor stap de vernieuwing realiseert vanuit de bestaande architectuur en technologie. Zodat het OM op basis van die beter uitgewerkte plannen kan kiezen uit twee beheersbare opties.
     
  2. Blijf investeren in de bestaande strafrechtsystemen omdat je die nog vele jaren nodig hebt en die systemen kleine stappen in procesvernieuwing al mogelijk maken.
     
  3. Vergroot de grip op de inzet van marktpartijen voor het beheer van de bestaande strafrechtsystemen, maar ook voor de levering van standaard software producten of ICT-diensten voor de nieuwe strafrechtsystemen.

N.b. De strafrechtsystemen van het OM worden voor een deel ook gebruikt door de Rechtspraak. De Rechtspraak heeft het programma Basisplan Straf ingericht voor de vervanging van de rechtspraakfunctionaliteit. Het Adviescollege heeft daarover het BIT-advies Basisplan Straf uitgebracht.

Lees de reactie van minister en het Openbaar Ministerie op het  advies voor BIPOM.