BIT-advies Basisplan straf – Raad voor de rechtspraak

Samenvatting BIT-advies

Het Adviescollege ICT-toetsing heeft op verzoek van de Raad voor de rechtspraak een onderzoek uitgevoerd naar het programma Basisplan Straf van de Rechtspraak.

Voor de ondersteuning van de strafrechtspraak maken de Rechtspraak en het Openbaar Ministerie (OM) momenteel gezamenlijk gebruik van het zogenaamde Geïntegreerde Processysteem Strafrecht (GPS). Het programma Basisplan Straf moet de rechtspraakfunctionaliteit uit GPS vervangen (als een eigen oplossing voor de Rechtspraak). Over de vernieuwing van de functionaliteit voor het OM hebben wij in het onderzoek naar het Business Informatieplan OM (BIPOM) geadviseerd.

De belangrijkste conclusie uit het onderzoek naar Basisplan Straf is dat het Adviescollege het onwaarschijnlijk acht dat het programma Basisplan Straf op tijd en succesvol de rechtspraakfunctionaliteit van GPS gaat vervangen. Daarmee komt mogelijk ook de tijdige invoering van het nieuwe Wetboek van Strafvordering in gevaar.  

Basisplan Straf kampt volgens het Adviescollege met vier structurele problemen:

  • De samenwerking tussen het OM en de Rechtspraak voor de GPS-vervanging is ontoereikend. Hierdoor is er onduidelijkheid over de gezamenlijk invulling van de ontvlechtingsstappen, planning en benodigde capaciteit.
  • De haalbaarheid van de oplossingsrichting is onzeker. De Rechtspraak wil gaandeweg, per ontvlechtingsstap, vraagstukken uitwerken over architectuurkeuzes, gegevensuitwisseling en technische componenten. Gezien de fundamentele aard van deze vraagstukken hiervan verwachten wij dat er grote tegenvallers ontstaan met vertraging als gevolg.
  • De inrichting van de realisatie zorgt voor onnodige vertraging door meerdere knelpunten. Basisplan Straf is hierdoor in de afgelopen maanden moeizaam vooruit gekomen. Er ligt ook in de toekomst vertraging op de loer.
  • De basis voor een beheerste programma-uitvoering is onvoldoende ingevuld, zeker gezien de complexiteit van het programma.

Het Adviescollege adviseert de Rechtspraak om de noodzakelijke voorwaarden voor succesvolle GPS vervanging op korte termijn in te vullen:

  • Breng de samenwerking met het OM binnen drie maanden op orde. Maak daarbij duidelijke  afspraken over de wijze van ontvlechting
  • Zorg op voorhand voor meer zekerheid over de haalbaarheid van de oplossingsrichting van de Rechtspraak om tegenvallers in een later stadium van het programma zoveel mogelijk te voorkomen.
  • Verbeter de inrichting van de realisatie om de kans op vertraging zoveel mogelijk te verkleinen.
  • Zorg dat de basis voor de besturing en beheerste uitvoering van Basisplan Straf op orde is.

Lees de reactie van minister en de Raad voor de rechtspraak op het BIT-advies voor het programma Basisplan Straf.