Home

Het Adviescollege ICT-toetsing (AcICT) is ingesteld voor de algehele verbetering van de beheersing van ICT-projecten en informatiesystemen bij ministeries, zelfstandige bestuursorganen, de politie en de Raad voor de rechtspraak.

Het AcICT adviseert het kabinet en de Eerste en Tweede Kamer over:

  • de risico's en slaagkans van ICT-projecten binnen de Rijksoverheid;
  • doeltreffendheid en doelmatigheid van het onderhoud en beheer van informatiesystemen;
  • doeltreffende en doelmatige inrichting van informatiesystemen bij de uitvoering van beleid en regelgeving. 

De onafhankelijkheid van het AcICT is geborgd in de Wet Adviescollege ICT-toetsing.