Home

Het Adviescollege ICT-toetsing (AcICT) adviseert het kabinet en de Eerste en Tweede Kamer over:

  • verbetering van de beheersing van ICT-projecten en informatiesystemen;
  • in het bijzonder over de risico's en slaagkans van ICT-projecten;
  • doeltreffendheid en doelmatigheid van het onderhoud en beheer van informatiesystemen.

Het Adviescollege is de opvolger van Bureau ICT-toetsing (BIT) dat per 31 december 2020 ophield te bestaan.