Toetskader

Het Adviescollege ICT-toetsing hanteert een toetskader om de belangrijkste risico’s van projecten te inventariseren.

Doelstelling toetskader

Het toetskader biedt een leidraad bij de uitvoering van het onderzoeksproces. Daarnaast geeft het toetskader ondersteuning aan opdrachtgevers, project- en programmaorganisaties, en CIO-offices  binnen het Rijk om de risico’s van projecten beter te beheersen en daarmee hun slaagkans te vergroten.

Toepassing toetskader

Het toetskader bevat risicogebieden die in een onderzoeksproces aan de orde kunnen komen. Gedurende de uitvoering van een onderzoek gebruikt een team het toetskader om de belangrijkste risico’s te inventariseren.

Ieder risicogebied bevat een aantal toetsaspecten. Deze zijn geformuleerd als richtinggevende principes en niet als specifieke normen, zodat ze toepasbaar zijn op het brede scala aan projecten, programma’s en verandertrajecten. De wijze waarop de toetsaspecten inhoudelijk worden getoetst en gewogen is afhankelijk van de specifieke situatie. Dit kan bijvoorbeeld de projectfase, de gekozen ontwikkelmethodiek, de context of het ICT-domein zijn.

Beheer toetskader

Het Adviescollege herijkt het toetskader periodiek. Daarbij worden nieuwe inzichten, feedback en andere suggesties verwerkt. De actuele versie van het toetskader is de versie 'december 2021'.

Het toetskader wordt op termijn uitgebreid met risicogebieden en toetsaspecten die in een onderzoeksproces naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van het onderhoud en beheer van informatiesystemen aan de orde kunnen komen.

Leeswijzer

Dit toetskader bevat 9 risicogebieden. Ieder risicogebied begint met een korte beschrijving van de relevantie, gevolgd door een uitwerking van de toetsaspecten, met een eventuele toelichting. Voor wie méér wil lezen over de toetsaspecten, is in elk risicogebied een aantal links en documenten opgenomen. Deze verwijzen naar internationale standaarden, rijksbrede beleid- en kwaliteitskaders, en interessante publicaties.

Het toetskader is hieronder per risicogebied uitgewerkt. Ook is het toetskader beschikbaar als publicatie en als pagina met alle toetsaspecten.

9 Risicogebieden